TESY знаят, че отоплението на твърдо гориво замърсява въздуха, който дишаме. Затова във всеки момент, в който замърсяването в София е над нормата (над 50 µg/m3), умните отоплителни уреди на TESY са с отстъпка от 30 лв.
Замърсяване в момента: 16,45 µg/m3
0 50 100 250 500
30 лв. намаление от TESY

Не отстъпвай пред смога.

Заяви ваучер